Maandag Gesloten
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag Gesloten

Map

 Bereken route

Notariskosten en registratiekosten

Notariskosten

De kosten verbonden aan het opstellen van de notariële leningsakte en het vestigen en inschrijven van de hypotheek, komen ten laste van de lener en moeten door hem rechtstreeks met de notaris geregeld worden.

 

Interessant is dat het ereloon van de notaris steeds maar de helft van zijn normaal ereloon bedraagt.

 

Vermits de meeste bestanddelen van de "notariskosten" (ereloon, registratierechten, inschrijvingsrechten, ...) worden berekend op het leningsbedrag verhoogd met het bedrag van de bijhorigheden (waarvoor ook een inschrijving wordt genomen maar die de lener niet moet betalen !) is het bovendien voordelig dat het bedrag van die bijhorigheden bij onze vennootschappen beperkt blijft tot 5 % van het leningsbedrag, met een minimum van €1.239,47.

 

Klein beschrijf

 

OPGELET: sinds 15 mei 2001 geldt een nieuwe reglementering voor de toekenning van het klein beschrijf

 

Sinds 1 januari 2000 krijgt men nog een vermindering van €250,00 op het klein beschrijf indien men een sociale lening afsluit waarvan het leningsbedrag minstens de helft van de waarde van de woning bedraagt. Het notarieel fonds komt hiervoor tussen en deze korting wordt onmiddellijk verrekend.

Kosten leningsakte